Over ons

Atelier Tom Veeger

Tom Veeger is architect en ontwerper en werkt aan projecten op het gebied van architectuur, kunst en licht en combineert dit met zijn werk aan de faculteit Bouwkunde (leerstoel Architectural Design and Engineering) aan de TU/e. Na het behalen van zijn masterdiploma als architect startte hij zijn eigen studio met ontwerpprojecten op het gebied van kunst, decor en lichtontwerp in artspaces, musea en galeries in binnen- en buitenland. In de afgelopen 20 jaar heeft hij daarnaast ook als architect gewerkt en heeft verschillende prijzen met zijn architectuur projecten gewonnen. Tegenwoordig werkt hij in zijn eigen studio als ontwerper van onder andere tentoonstellingen, licht- en kunstprojecten en coördineert daarnaast het Albert van Abbehuis waar tentoonstellingen worden georganiseerd.

Tom Veeger heeft in de afgelopen jaren veelvuldig met veel verschillende partners samengewerkt aan een reeks aan diverse projecten op gebied van design en architectuur. (Mad emergent Art center, Ivo Schoofs, Viola van Alphen van Art&Technology in het event Manifestations, Yksi, etc). Veel van deze samenwerkingen zijn gebaseerd op een basis van sterke gemeenschappelijke nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen in de desbetreffende discipline en het verkennen van de mogelijkheden wat resulteert in soms kleine maar ook vaak grotere projecten. Afhankelijk van de schaal van het project wordt in het opgebouwde netwerk gezocht worden naar freelance medewerkers om deze projecten te realiseren.

In de afgelopen jaren is met Faas Moonen en een wisselende groep studenten op de TU/e nauw samen gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van een flexibel paviljoen voor Summerlabb dat in de afgelopen jaren bij verschillende grote events en festivals is ingezet. Een intrigerend project wat nu een vervolg moet krijgen in een nieuw paviljoen. Het Mycelium paviljoen wordt een spin off zijn van het TU/e project. het wil de opgedane kennis in het eerdere Summerlabb paviljoen combineren met het “nieuwe” materiaal Mycelium.

Atelier Veeger ziet dit als een eerste stap in een proces wat verder uitgebouwd moet gaan worden na het realiseren van het Mycelium paviljoen. Dit paviljoen kan dan gezien worden als de fase van een “proof of concept”. Een eerste fase als deze helpt bij “het bepalen van de commerciële levensvatbaarheid van het idee, het identificeren van mogelijke technische issues bij de realisatie en het leveren van input voor het bepalen van de business case.”

Summerlabb is een mooi podium om dit proefproject verdere bekendheid te geven en het netwerk van Double2 (Summerlabb) en de TU/e biedt ook mogelijkheden om in een 2e of 3e fase dit project verder op te schalen. Door samen te werken met twee Eindhovense partners waar we in het verleden al goed mee samen hebben gewerkt geeft ons vertrouwen dat dit een goede basis is om in de toekomst dit project verder te brengen.

Partners

Technische Universiteit Eindhoven, Bouwkunde

De TU/e is een internationaal gewaardeerde universiteit voor technisch onderzoek en onderwijs. TU/e hecht veel waarde aan valorisatie van kennis: voortzetten van onderzoeksresultaten in succesvolle innovaties. Dit heeft zijn uitwerking in bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe producten en processen, en het ondersteunen van spin-off bedrijven. De faculteit Bouwkunde biedt studenten een brede basis met alle facetten van de bouwkunde: architectuur, stedenbouw, techniek, functionaliteit, omgeving, praktische haalbaarheid, comfort, installaties, etc. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen duurzaam bouwen is belangrijk, maar ook energiebesparende bouwwijzen zijn van belang. Contactpersoon voor dit project is Faas Moonen, associate professor innovative structural design, met geïntegreerd bouwen (constructief, bouwtechnisch, architectonisch) als expertise en met bijzondere aandacht voor hergebruik van bouwmaterialen. In de afgelopen jaren was hij onder andere initiator van een ontwerpproject met Stichting NatuurKampeerterreinen waarin trekkershutten zijn gemaakt, geheel gerealiseerd met materialen uit sloopprojecten. Faas Moonen heeft veel ervaring in het opleiden van studenten gericht op ontwerpvaardigheden tot en met de daadwerkelijke realisatie. Met een grote groep studenten zijn er eerder al paviljoens op festivals gerealiseerd, zoals een podium volledig van pallets en een paviljoen voor SummerLabb van hernieuwbare materialen. https://research.tue.nl/en/persons/spg-faas-moonen

Double 2 BV

Double2 BV: is een onafhankelijk mediaproductiebedrijf, gespecialiseerd in ontwikkeling en uitvoering van totaalconcepten binnen de media en entertainmentbranche (televisie programma’s, audio- en videoregistraties, festivals, seminars, maatwerkevenementen, etc.). Een belangrijk thema bij veel producties van Double2 is duurzaamheid. Een bijzonder concept van Double2 is LABBsessies, een vooraanstaand platform dat wetenschap en technologische innovaties naar het publiek brengt. Een van deze activiteiten is de productie genaamd SummerLabb, dat festivalgangers in staat stelt om op interactieve wijze kennis te maken met duurzame ontwikkelingen. Partners afkomstig uit kennisinstituten en innovatieve bedrijven demonstreren duurzaamheidvisies en gezamenlijke initiatieven om bezoekers actief in discussies te betrekken. SummerLabb toont het publiek recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en wordt gewaardeerd voor de laagdrempeligheid en de aangename sfeer. Dit concept is veelvuldig getoetst op o.a. Lowlands, Indian Summer, Extrema Outdoor, Pukkelpop, WereldHavenDagen Rotterdam, Eurosonic/Noorderslag, Sail Delfzeil, Sail Den Helder en andere evenementen. Contactpersoon is Jan Douwe Kroeske, eigenaar, creatief directeur, en Executive Producer van diverse producties in het kader van duurzame innovaties zoals de LABBsessies (waaronder SummerLabb), de Herman Wijffels Innovatieprijs, en is moderator van diverse evenementen gerelateerd aan duurzame ontwikkelingen, zoals het Nationaal Sustainability Congres en de Simon Stevinprijzen voor Technologiestichting STW. Daarnaast verzorgt hij radio- en televisieprogramma’s waaronder het programma 2 Meter Sessies.

Aardwerk

Aardwerk gevestigd in Eindhoven richt zich op de verbreding van kennis rondom permacultuur. De activiteiten van deze coöperatie richten zich op het geven van interactieve lezingen en excursies over stadslandbouw van venster- en aanrechtkwekerij tot eetbaar landschap in de publieke ruimte met als doel kennis over te brengen over de ontwerpfilosofie voor duurzame ontwikkeling “permacultuur”. Het wil informatie verstrekken hoe je je eigen project start in jouw eigen buurt, hoe je je aansluit bij lokale, regionale en internationale netwerken, etc. Daarnaast heeft zij een aantal buurtmoestuinen opgezet in Eindhoven die zij ook begeleidt; de High Tech Campus Community Garden (HTC CG), de Technische Universiteit Eindhoven Community Garden (TU/e CG), de Proeftuin Meerhoven | Park Forum (PMPF) en de nieuwe “buurtmoestuin” op Landgoed Eikenburg: De Kloosterbostuin.

SummerLabb

Na het ontwerp, realisatie en (technisch) testen van het paviljoen wordt dit op meerdere grootschalige festivals ingezet. Uit de ervaringen met het eerdere paviljoen is gebleken dat de uit te dragen boodschap sterker wordt als het paviljoen, waarin de partners de innovaties laten zien, zelf ook een duurzame boodschap uitdraagt. Zowel vanwege de innovaties die in het paviljoen worden getoond, als vanwege de opvallende vorm en materiaalkeuze van dit paviljoen van mycelium, zal het paviljoen veel aanleiding tot discussie geven en ook de nodige media aandacht kunnen genereren. Dit sluit uitstekend aan bij het concept van SummerLabb, dat via interactie tussen publiek en specialisten aandacht vraagt voor een duurzame verandering. Uit de vele bijdrage aan festivals in de afgelopen 5 jaar blijkt dit een effectieve manier om inhoudelijke kennis onder de aandacht van een groot publiek te brengen, waarbij ingewikkelde thema’s genuanceerd kunnen worden overgedragen.

Met spraakmakende innovaties wordt met festivalbezoekers het gesprek aangegaan over de vele aspecten van duurzaamheid. Het is de bedoeling dat duizenden mensen door het paviljoen trekken en daarbij een dialoog aangaan met onderzoekers en ontwerpers over innovaties en duurzaamheid. Door het bijzondere concept van SummerLabb, waarbij tientallen innovatieve en creatieve bedrijven bijeen komen, maar vooral ook worden uitgedaagd om met elkaar en met bezoekers in gesprek te geraken, biedt deze aanvraag uitzonderlijke kansen tot het opzetten, consolideren en versterken van samenwerkingen binnen het domein van de creatieve industrie. http://summerlabb.nl/