Paviljoen

Team

Het Mycelium Paviljoen team:

Tom Veeger, Leo Bakx en TUe Honour studenten M Ariqyandri, Juulia Jääskeläinen, Ananda Jaganathan en Robin Müller.

Opzet Mycelium Paviljoen (MP)

In het project “Mycelium Paviljoen” worden drie hoofddoelen onderscheiden:

  1. opdoen van kennis en ervaring over het bouwen met een bijzonder materiaal (geseald en vacuüm-gezogen mycelium),
  2. realiseren van een paviljoen dat een showcase voor dit nieuwe materiaal is, en dat ook andere ontwerpers inspireert tot creatieve toepassingen en
  3. bijdragen aan bewustwording van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen, waar biobased materialen een grote rol spelen.

Het MP project maakt gebruik van kennis die is opgedaan in het ontwerp en de realisatie van een eerder paviljoen voor SummerLabb door de TU/e. De focus lag toen op hergebruik van materialen en het reduceren van transportkilometers. Atelier Veeger wil als een “spin off” van dit onderzoek met het MP project de ontwikkeling een stap verder brengen en maakt gebruik van de kennis en ervaringen uit dit eerdere project. Daarnaast maakt het MP project ook gebruik van specifieke kennis uit een promotieonderzoek van TU/e (begeleiding door F. Moonen) waarin de constructieve mogelijkheden van vacuüm gezogen materialen zijn onderzocht. De combinatie van het extreem lichte mycelium met de hoge sterkte en stijfheid uit voorspanning via vacuüm zuigen maakt de besparingen op het gebied van transport nog aanzienlijk groter dan het voorafgaande paviljoen. Doordat het paviljoen op meerdere festivals wordt opgebouwd, en elke locatie specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden heeft, is dit paviljoen een “Living Lab” voor onderzoek, ontwikkeling en validatie. Dit wordt nog versterkt doordat het paviljoen steeds verschillende duurzame ontwikkelingen en innovaties huisvest, waardoor er steeds aanpassingen nodig zullen zijn.

Het ontwerp is nu in de ontwikkelfase. Het doel van dit project is om het ontwerp verder te ontwikkelen om tot een maakbaar paviljoen te komen. Het aansluitend realiseren van een paviljoen is daarmee een belangrijk onderdeel van deze fase omdat hiermee het bewijs geleverd wordt dat het materiaal in de praktijk toe te passen is.